Kontrolarbejde

Kontrolarbejdet udføres simpelt, fleksibelt og forståeligt.

Kontrolarbejde inden for brandteknisk dokumentation

Kvist & Harboe ApS udarbejder kontrolplaner for designfasen, projekteringsfasen og udførelsesfasen i henhold til Bygningsreglementets krav.

Kvist & Harboe ApS lægger stor vægt på, at kontrolplaner udarbejdes og tilpasses de enkelte projekter, således kontrolarbejdet for såvel projekterende rådgivere som udførende entreprenører kan udføres simpelt, fleksibelt og forståeligt.

Derfor har vi udviklet vores eget system i samarbejde med entreprenørerne, og så det opfylder kravene i Bygningsreglementet. Systemet udvikles og tilpasses løbende i samspil med samarbejdspartnere.