Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold

Kvist & Harboe ApS udarbejder den lovpligtige DKV-plan, så den er simpel, fleksibel og forståelig.

DKV-planer iht. BR18

Drift-, kontrol- og vedligeholdelse i byggeriet er af afgørende betydning, især når det kommer til brandsikkerhed. At opretholde og inspicere brandsikkerhedsforanstaltninger regelmæssigt er afgørende for at sikre, at bygninger er beskyttet mod brandfare og opfylder gældende sikkerhedsstandarder.

En omfattende brandsikkerhed omfatter inspektion og vedligeholdelse af brandtekniske systemer som eks. røgalarmer, sprinkleranlæg, brandslukkere og flugtveje. Disse systemer skal regelmæssigt kontrolleres for korrekt funktion og tilstrækkelig kapacitet til at håndtere en potentiel brandhændelse.

Det er også vigtigt at sikre, at flugtveje er frie for forhindringer og let tilgængelige i tilfælde af evakuering. Dør- og låsesystemer skal fungere korrekt for at muliggøre hurtig og sikker evakuering samt korrekt brandsikker passivitet i bygningen. Flugtvejs- og panikbelysning bør testes regelmæssigt for at sikre, at det fungerer i tilfælde af strømafbrydelse.

Desuden er det afgørende at have klare procedurer for brandøvelser og evakueringsplaner, som alle eventuelle beboere eller ansatte på stedet skal være bekendt med. Regelmæssig træning og opdatering af disse planer kan bidrage til at sikre, at alle ved, hvordan man reagerer effektivt i tilfælde af en nødsituation.

Ved at implementere en specifik drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan kan man minimere risikoen for brandhændelser, beskytte liv og ejendom og opretholde et sikkert arbejds- eller beboelsesmiljø for alle.

Kvist & Harboe ApS udfører brandteknisk gennemgang af eksisterende bebyggelser med henblik på udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner.

Kontakt os for en uforpligtende snak om drift-, kontrol og vedligehold af netop jeres byggeri.