Brandteknisk dokumentation

Kvist & Harboe ApS tilpasser nøje den brandtekniske dokumentation til den konkrete byggesag.

Brandteknisk dokumentation iht. BR18

Brandteknisk dokumentation spiller en afgørende rolle i at sikre bygningers sikkerhed og overholdelse af lovgivning. BR18 fastlægger krav til den brandtekniske dokumentation, der afhængig af den enkelte byggesags omfang og kompleksitet vil indeholde følgende dokumenter:

 • Starterklæring
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse (DBK)
 • Dokumentation for hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT)
 • Brandstrategirapport
 • Funktionsbeskrivelse
 • Brandplaner
 • Pladsfordelingsplaner
 • Evakueringsplaner
 • Brandteknisk begrundet vurdering (BBV)
 • Komparativ analyse
 • Brandtekniske kontrolplaner til designprocessen
 • Brandtekniske kontrolplaner til projekteringsprocessen
 • Brandtekniske kontrolplaner til udførelsesprocessen
 • Brandteknisk kontrolrapport
 • Drifts, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan)
 • Sluterklæring

Kvist & Harboe ApS tilpasser nøje den brandtekniske dokumentation til den konkrete byggesag, hvormed byggesagen kan optimeres til de relevante brandtekniske forhold.

Ved at have nøjagtig og opdateret brandteknisk dokumentation kan ejere og driftsledere af bygninger sikre, at de har alle nødvendige oplysninger og ressourcer til at håndtere brandfare effektivt. Det letter også samarbejdet med myndighederne og brandvæsenet ved inspektioner og i tilfælde af en nødsituation.

Det er vigtigt at sikre, at brandteknisk dokumentation opbevares sikkert og er let tilgængelig for relevante personer, herunder bygningsadministratorer, sikkerhedsansvarlige og beredskabspersonale. Ved at prioritere korrekt opbevaring og vedligeholdelse af denne dokumentation kan man bidrage til at beskytte liv, ejendom og virksomhedens omdømme i tilfælde af brandhændelser.