Bygherrerådgivning

Kvist & Harboe ApS kan tilbyde brandteknisk rådgivning ved planlægning, projektudvikling og ideoplæg.

Bygherrerådgivning inden for brand

Kvist & Harboe ApS kan levere bygherrerådgivning inden for brandområdet i forhold til opfyldelse af Bygningsreglementet 2018 (BR18). Det er vores erfaring, at det er vigtigt at have fokus på brandtekniske forhold på et tidligt stadie i en byggesag.

Kvist & Harboe ApS kan tilbyde brandteknisk rådgivning ved planlægning, projektudvikling og ideoplæg i forbindelse med større og mindre byggesager.