Certificeret brandrådgiver tilbyder brandrådgivning nær Aarhus

Kvist & Harboe ApS udarbejder den nødvendige brandtekniske dokumentation.

Certificeret brandrådgiver med mange års erfaring med brandrådgivning

Kvist & Harboe ApS udarbejder den nødvendige brandtekniske dokumentation til opfyldelse af krav til sikkerhed, dokumentation og kontrol som beskrevet i Bygningsreglementet 2018 (BR18).

Hos Kvist & Harboe ApS nær Aarhus får du en certificeret brandrådgiver som har et indgående kendskab til lovkrav, vejledninger, bilag mv. i BR18, der beskriver krav til de brandtekniske forhold.

På dette grundlag udføres der ofte, i en byggesags indledende designfase, brandteknisk screening med henblik på optimering af det enkelte projekt.

Kvist & Harboe ApS udarbejder brandteknisk dokumentation for at opnå byggetilladelse, og følger byggesagen løbende igennem projekteringsfasen og udførelsesfasen, for ved byggeriets afslutning at sikre, at der opnås ibrugtagningstilladelse.

Med uddannelsesbaggrund og erfaring med projektering af og fagtilsyn med bærende konstruktioner og HVAC-installationer, har Kvist & Harboe ApS en bred vifte af erfaring og kompetencer, der er relevante og brugbare i forbindelse med den brandtekniske rådgivning.

Kvist & Harboe ApS er certificeret til brandklasse BK2, og kan derfor udarbejde starterklæringer og sluterklæringer, der er nødvendige for at opnå byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.

Kvist & Harboe ApS har erfaringer med udarbejdelse af brandteknisk dokumentation og komparative analyser til byggesager i brandklasse 3/4, hvor vi kan indgå som udarbejdende brandrådgiver i samarbejde med kontrollerende certificeret brandrådgiver til brandklasse 3/4.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 20 51 57 14 / (+45) 20 87 96 84 eller på mail jh@khbrand.dk / jk@khbrand.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt.