Certificeret brandrådgiver i Randers, Aalborg & omegn

Kvist & Harboe ApS udarbejder den nødvendige brandtekniske dokumentation.

Certificeret brandrådgiver i Aalbrog, Randers og omegn med mange års erfaring med brandrådgivning

Kvist & Harboe ApS udarbejder den nødvendige brandtekniske dokumentation til opfyldelse af krav til sikkerhed, dokumentation og kontrol som beskrevet i Bygningsreglementet 2018 (BR18).

Hos Kvist & Harboe ApS får du en certificeret brandrådgiver nær Aalborg og Randers som har et indgående kendskab til lovkrav, vejledninger, bilag mv. i BR18, der beskriver krav til de brandtekniske forhold. Vi holder os hele tiden opdateret på krav og reglementer, så vi kan give vores kunder den bedste brandrådgvning.

På dette grundlag udføres der ofte, i en byggesags indledende designfase, brandteknisk screening med henblik på optimering af det enkelte projekt.

Hvad kan vores brandrådgivning nær Aalborg og Randers gøre for dig?

Kvist & Harboe ApS udarbejder brandteknisk dokumentation for at opnå byggetilladelse, og følger byggesagen løbende igennem projekteringsfasen og udførelsesfasen, for ved byggeriets afslutning at sikre, at der opnås ibrugtagningstilladelse.

Med uddannelsesbaggrund og erfaring med projektering af og fagtilsyn med bærende konstruktioner og HVAC-installationer, har Kvist & Harboe ApS en bred vifte af erfaring og kompetencer, der er relevante og brugbare i forbindelse med den brandtekniske rådgivning. Derfor står vi altid klar med certiciferet brandrådgivning nær Randers og Aalborg.

Kvist & Harboe ApS er certificeret til brandklasse BK2, og kan derfor udarbejde starterklæringer og sluterklæringer, der er nødvendige for at opnå byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. Vi rådgiver og hjælper gennem hele processen, så alle lovgivninger, reglementer mm. bliver overholdt.

Kvist & Harboe ApS har erfaringer med udarbejdelse af brandteknisk dokumentation og komparative analyser til byggesager i brandklasse 3/4, hvor vi kan indgå som udarbejdende brandrådgiver i samarbejde med kontrollerende certificeret brandrådgiver til brandklasse 3/4.

Kontakt os og kom i kontakt med en brandrådgiver og få professionel brandrådgivning når Århus

Er du interesseret i hvad vores certificeret brandrådgiver nær Randers og Aalborg kan gøre for dig, så er du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 20 51 57 14 / (+45) 20 87 96 84 eller på mail jh@khbrand.dk / jk@khbrand.dk, så vender vores brandrådgiver hurtigst muligt. Dette er selvfølgelig helt uforpligtende.